26.11.2012: V souvislosti se zvýšenou intenzitou kontrol státního odborného dozoru (Oblastní inspektoráty práce, Hasičský záchranný sbor) zaměřených ve druhé polovině letošního roku na školy a školská zařízení, jsme pro školské ústavy Plzeňského kraje připravili mimořádnou a cenově zvýhodněnou nabídku dodavatelského zajištění úseků BOZP a PO.

Naše nabídka zahrnuje provedení auditu a prověrek BOZP, zpracování potřebné dokumentace, její správu a pravidelné aktualizace, zajištění základních i profesních školení, zajištění potřebných prohlídek a revizí, zastupování organizace při kontrolách státních dozorů nebo kontrolách odborových svazů. Veškeré činnosti jsou samozřejmě zajišťovány pracovníky s odbornou způsobilostí podle platné legislativy.

Cena uvedených služeb v případě uzavření smlouvy se pohybuje v závislosti od rozsahu provozovaných činností (škola, dílny odborného výcviku, kuchyně, ubytovací zařízení a pod.) od 400,- do 2900,- Kč měsíčně. Lze však dohodnout i jednorázové vypracování dokumentace nebo jednorázové školení zaměstnanců.

Pro úplnost dodáváme, že naši stávající klienti, kteří již absolvovali v nedávné době některou z uvedených státních kontrol, prošli zpravidla s čistým štítem a tedy bez sankcí.

Pokud byste shledali naši nabídku zajímavou, neváhejte nás kontaktovat pro další informace, případně přesnější cenovou nabídku.

Rychlý kontakt

sídlo: Částkova 818/76,
           326 00 PLZEŇ

telefon: 777 669 310

e-mail: info@abepo.cz

 

Řešení na míru

Facebook

TOPlist
(od 7.5.2012)