11.7.2013: Zpravodajský portál www.plzen.cz (nejlepsi-adresa.cz) uveřejnil rozhovor s jednatelem společnosti ABEPO, s.r.o. představující společnost a její činnost v rámci plzeňského podnikatelského klubu Business for Breakfast. Zde je odkaz: http://plzen.nejlepsi-adresa.cz/zpravy/clanky/Vyuzijte-okurkovou-sezonu-k-ziskani-novych-kontaktu-15801 a dále i celý text:

ABEPO®, s.r.o. je agentura bezpečnosti práce a požární ochrany. Společnost pomáhá podnikatelům a firmám s plněním zákonem stanovených povinností v oblastech BOZP a PO. Zpracovává jim potřebnou dokumentaci (směrnice, provozně-bezpečnostní předpisy, řády), provádí odborná školení zaměstnanců a zajišťuje potřebné kontroly a revize technických zařízení. V neposlední řadě zastupuje své klienty při kontrolách státního dozoru (OIP, HZS, KHS, TIČR). Poskytuje v daných oborech také poradenství především podnikatelským subjektům a zaměstnavatelům.

 

Proč spolupracujete se členy v plzeňském klubu Business for Breakfast?
Členem Business for Breakfast je společnost ABEPO® od září 2012. BforB je pro nás prostředím, které umožňuje oslovit přímo majitele firem, podnikatele, vedoucí pracovníky s rozhodovací pravomocí = tedy osoby s nejvyšší mírou odpovědnosti v uvedených oblastech, poskytnout jim informace o množství povinností, které musí podnikatel/firma v oblastech BOZP a PO naplňovat a dát jim informaci o možnosti tzv. outsourcingu – tedy plném dodavatelském zajištění uvedených oblastí. To vše ve velmi příjemném a přátelském prostředí. Tato interakce je pro nás důležitá zejména proto, že při nabízení

služeb v uvedených oborech zcela nefungují klasické marketingové strategie. Plně funkční je pouze jediná a to osobní doporučení na podkladě dobré zkušenosti. V tomto ohledu je pro nás BforB nenahraditelnou platformou pro demonstraci vysoké úrovně odbornosti a profesionality nabízených a poskytovaných služeb.

V čem vám členové už pomohli?
Někteří z členů nebo návštěvníků snídaní již využili našich služeb, ať už v podobě konzultací, nebo se stali našimi smluvními klienty a využívají výhod profesionálního zajištění svých povinností externím odborníkem.

V čem jste přínosem vy pro ně?
Členové klubu jsou naším prostřednictvím také pravidelně informováni o aktuálních změnách v legislativě – např. o kontrolách OIP zaměřených na nelegální zaměstnávání a s ním spojené nutnosti mít na pracovišti doklady prokazující pracovně-právní vztah a nemožnosti dodatečného prokazování tohoto vztahu, nebo o nové úpravě lhůt lékařských prohlídek od dubna letošního roku. Účast společnosti ABEPO® v klubu BforB dává ostatním účastníkům snídaní praktické informace k problematice, která jde napříč všemi obory a dotýká se každého podnikatele nebo firmy.

V čem je vaše firma jedinečná?
Společnost ABEPO® je jedinečná především filosofií přístupu ke klientům. Hlavními zásadami jsou „Zodpovědnosti vstříc přijatelnou cenou“ a „Bezpečnost s rozumem“. Vedle toho nabízíme našim klientům řadu výhod a služeb, které by ve standardní nabídce konkurenčních poskytovatelů obdobných služeb jen těžko hledali. K nim patří především nejrůznější odborná školení (práce ve výškách, školení řidičů...) nebo provádění předepsaných prověrek, kontrol a prohlídek. Prostřednictvím Klientského centra internetových stránek www.abepo.cz mají klienti společnosti ABEPO® k dispozici aktuální novinky v oblasti BOZP a PO, přehled platných právních předpisů, prezentace ke školením a také individuálně veškerou dokumentaci zpracovanou pro každého konkrétního klienta společností ABEPO®, s.r.o.

Je mnoho způsobů a cest, jak dostát svým povinnostem:

Nejhorší z nich je naprostá ignorace a spoléhání na štěstí, že mně se nic stát nemůže.

Nejnáročnější je věnovat se vedle vlastního businessu ještě dalším velmi obsáhlým oborům (účetnictví, BOZP a PO, ekologie a odpadové hospodářství, právo a pod.) vlastní silou.

Nejsnazší je vsadit na odbornou pomoc profesionálů, kteří se v dané problematice denně pohybují a orientují, mají potřebné znalosti, zkušenosti, odborné způsobilosti a navíc vše pro Vás zajistí za přijatelnou cenu a se zárukou profesního pojištění. Tuto cestu nabízí svým klientům společnost ABEPO®, s.r.o. – člen klubu Business for Breakfast.

 

Rychlý kontakt

sídlo: Částkova 818/76,
           326 00 PLZEŇ

telefon: 777 669 310

e-mail: info@abepo.cz

 

Řešení na míru

Facebook

TOPlist
(od 7.5.2012)