17. 9. 2012: Na řidiče referenty se vztahuje zákoník práce a nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. Podle těchto legislativních norem je zaměstnavatel povinen zajistit v pravidelných intervalech zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce.

Společnost ABEPO, s.r.o. svým smluvním klientům tato školení zajišťuje v rámci standardního plnění služeb BOZP. Tak, jako i pro další školení, mají nyní i pro školení řidičů tzv. referentů naši klienti v Klientském centru našich webových stránek k dispozici podrobnou prezentaci. Celkem jsou tak již k dispozici prezentace ke školením:

  • základní školení BOZP, PO a základů první pomoci
  • školení o nutnosti používání OOPP
  • školení pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou
  • školení řidičů tzv. referentů

Staňte se i Vy klientem společnosti ABEPO, s.r.o. a získejte nadstandadní přístup k zajištění oblastí BOZP a PO a to za ceny, které patří k nejnižším na trhu!

Rychlý kontakt

sídlo: Částkova 818/76,
           326 00 PLZEŇ

telefon: 777 669 310

e-mail: info@abepo.cz

 

Řešení na míru

Facebook

TOPlist
(od 7.5.2012)