Klienti společnosti ABEPO mají v rámci opakovaných školení pro své zaměstnance standardně zařazené základy poskytování první pomoci k naplnění požadavku § 102 odst. 6 zákona 262/2006 Sb. - Zákoníku práce. Tato školení provádějí pracovníci - odborně způsobilé osoby v prevenci rizik - kteří jsou zaškoleni od profesionálních záchranářů zajištěné přes ČČK co odbornou způsobilost. Na individuální žádost klientů pak zařazují i specielní školeni zaměřené pouze na poskytováni první pomoci zahrnující mj. praktické ukázky obvazových technik nebo nepřímé srdeční masáže (příp. v kombinaci s umělým dýcháním) s využitím resuscitační figuríny. Neváhejte vyzkoušet!

http://www.bozpinfo.cz/reakce_2.html?diskuse=29073&reakce=4291328

Rychlý kontakt

sídlo: Částkova 818/76,
           326 00 PLZEŇ

telefon: 777 669 310

e-mail: info@abepo.cz

 

Řešení na míru

Facebook

TOPlist
(od 7.5.2012)