7.11.2012: Na servru Plzen.cz (http://plzen.nejlepsi-adresa.cz/zpravy/clanky/Zivnostnici-casto-setri-pa...) byl dnes uveřejněn rozovor s daňovým poradcem. Příspěvek poměrně přesně vystihuje stav, který má přesnou paralelu v oblastech BOZP a PO. Proto jsme neváhali na článek reagovat:

 

ABEPO, s.r.o. (7.11.2012 6:46)
Můžeme potvrdit! Ryze podobná situace je i ve vztahu podnikatelů a živnostníků k legislativně stanoveným povinnostem v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO). I na naši agenturu se podnikatelé obracejí zpravidla až v okamžiku, kdy se stane mimořádná událost (havárie, úraz, požár), když se ohlásí na kontrolu státní dozor (Oblastní inspektorát práce, Hasičský záchranný sbor,...), nebo dokonce až po kontrole, kdy už je jim ve správním řízení vyměřena nemalá sankce. Často opakovaná fráze, že neznalost zákona neomlouvá, zde platí dvojnásob. Zásadní problém ale vnímáme v absenci osvěty. Pokud přijde podnikatel se životaschopným podnikatelským záměrem a začne se snažit o jeho realizaci, měl by od příslušných orgánů (např. ŽÚ při registraci živnosti) dostat přehlednou formou relevantní informace o jeho povinnostech v účetnictví a daních, pracovně-právních vztazích, v bezpečnosti práce, požární ochraně, k životnímu prostředí, atd. Pouze HZS má na svých stránkách ke stažení příručku pro podnikatele, která shrnuje povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob v požární ochraně. Kdo ze začínajících podnikatelů tuší, že musí mít písemně vyhodnocená rizika činností, zpracovanou kategorizaci prací, uzavřenou smlouvu s lékařem, začlenění činností podle požárního nebezpečí a další a další dokumenty...? Při nesplnění těchto povinností pak nastupují při první kontrole sankce, které mohou jít až do miliónů korun! Začínající podnikatel má dost práce s rozjetím svého byznysu; na studování jednotlivých zákonů mnoho času nezbývá. Myslím, že zmíněný přehled povinností a určitá osvěta by opravdu pomohly. htp://www.abepo.cz

 

Rychlý kontakt

sídlo: Částkova 818/76,
           326 00 PLZEŇ

telefon: 777 669 310

e-mail: info@abepo.cz

 

Řešení na míru

Facebook

TOPlist
(od 7.5.2012)