16.8.2015: Celkem často se na nás poslední dobou obrací firmy, kde sice jsou oblasti BOZP a PO řešené, ale buď kontrola OIP/HZS nebo např. audit norem jakosti ISO 9000 zjišťují, že nejsou plněny všechny povinnosti vycházjící z právních a ostatních předpisů. Jindy je situace podobná, když se na nás obrátí nový klient s poptávkou po zajištění služeb BOZP a PO, protože dosavadní poskytovatel končí (odchází do důchodu a pod.) a my při vstupním auditu konstatujeme, že celá řada dokumentů chybí, nebo při vstupní prověrce BOZP a PO na pracovištích identifikujeme celou řadu nedostatků. 

Některé služby a kvalita jejich zajištění není jen o nejnižší ceně, která je, bohužel, v Česku nejčastějším výběrovým kritériem. Vždycky se najde někdo, kdo to udělá levněji, ale často se může uspořená částka vyčerpat na úhradu sankce vyčíslené orgánem státního dozoru za neplnění, resp. nedostatečné plnění povinností zaměstnavatele/provozovatele činností. 
Vůbec nejhorší jsou tzv. firmy, kde bezpečnostní technici jsou nasmlouvaní jako živnostníci na tzv. mandátní smlouvy. U nich zpravidla obchodní zástupce nabídne opravdu nejnižší cenu, ovšem jeho v danou chvíli zajímá pouze získat zakázku, pro což naslibuje cokoliv bez ohledu na reálnost splnění, což si většina potenciálních klientů neuvědomuje. Protože samotnou agendu pak ve firmě zajišťuje samostatná OSVČ, je obchoďákovi prakticky jedno, jak to zajistí - on svoji provizi inkasuje za uzavřenou smlouvu. 
Mandatáři OSVČ pak přijímají velký počet klientů, aby je provize, o kterou se musí dělit se svým mandantem, uživila a protože den má jen 24 hodin, ke svým klientům jezdí nepravidelně a nejen že nestíhají řešit mimořádné události, často nezvládají ani základní operativu. 
Setkali jsme se dokonce s tím, že mandatář poskytovatele nejmenované konkurenční firmy odmítl účast na ohlášené kontrole s tím, že "má moc práce a nemá na to čas.". Když jsme pak firmu na kontrolu připravovali, zjistili jsme opět, že celá řada dokumentů, dokonce i revizí vyhrazených technických zařízení chybí. Díky naší intenzivní práci dopadla nakonec kontrola pro firmu, která je dnes naším klientem, bez ztráty kytičky:-)
Problematická je potom u podobných - výše uvedených - "mandantních" firem i případná náhrada způsobené škody. Právě u smlouvy s jedním subjektem, který sám služby pouze zprostředkuje, ale fyzicky je provádí jiná fyzická osoba, je složitý v tom, že klient dostane přiděleného "bezpečnostního technika" (některé firmy své odborné pracovníky neváhají vydávat dokonce za "inspektory práce"!), aby se s ním sám domlouval, co je třeba provést. Ovšem pokud přijde na problém a klient se domáhá náhrady škody po svém smluvním partnerovi, ten jej u soudu odkáže na skutečnost, že nebyl osloven s požadavkem a nemá tedy žádný závazek. Že klient oslovil přiděleného zástupce je v tu chvíli irelevantní, protože s ním nemá žádnou smlouvu a mandatář koná výhradně na pokyn mandanta. To ovšem klient zjistí, až poté, co absolvuje soudní martýrium, které mu nejenže nepřinese očekávanou náhradu škody, ale bude ho stát ještě další náklady na soudní poplatky a honorář právních zástupců (svých i protistrany). 
Cena služby je opravdu všemocným zaklínadlem českých výběrových řízení. Ten, kdo vybírá poskytovatele tak důležité služby, jakou BOZP a PO bezesporu je, by měl být nanejvýš opatrný a důkladně uvážit, zda nápadně nízká cena nabídnutá obchodním zástupcem(!) není předzvěstí budoucích problémů s kvalitou naplňování případné smlouvy. Vždycky se najde někdo, kdo to udělá levněji, ale někdy za jakou cenu!

Short contact

address: Částkova 818/76,
           326 00 PLZEŇ

phone: +420 777 669 310

e-mail: info@abepo.cz

Customer-specific solution

Facebook

TOPlist
(od 7.5.2012)