8.1.2015: Společnost ABEPO, s.r.o. ve spolupráci se Střední školou Horní Bříza společně rozšířily nabídku výuky pro studenty školy o možnost získání průkazu obsluhy motorových manipulačních vozíků. Škola vytváří podmínky pro školení i pro praktický zácvik a společnost ABEPO poskytuje odborného lektora. Pro žáky a buducí absolventy školy to znamená širší možnost uplatnění a větší konkurenceschopnost na trhu práce. Škola širší a prakticky orientovanou nabídkou má větší potenciál získat více žáků, kteří chtějí do budoucího profesního života mít co největší možnost uplatnění. 

http://www.stredniskolahb.cz/o-skole/aktuality/460-skoleni-pro-ziskani-p...

Short contact

address: Částkova 818/76,
           326 00 PLZEŇ

phone: +420 777 669 310

e-mail: info@abepo.cz

Customer-specific solution

Facebook

TOPlist
(od 7.5.2012)