30.10.2013: VSTUPNÍ AUDIT ZDARMA!
Plníte povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany? 
Máte zpracovanou potřebnou dokumentaci? 
Školíte ve správných intervalech zaměstnance pro všechny činnosti, které vykonávají?
Provádíte revize a kontroly technických zařízení? Víte v jakých termínech se musí tyto činnosti opakovat? Nechodí k Vám revizní technik častěji než by musel?
Kontrolujete zaměstnance, zda nepracují pod vlivem alkoholu nebo drog?
Odpovídají Vaše pracoviště všem předpisům k zajišťování BOZP a PO?
 
Pokud jste na některou z otázek odpověděli NE nebo NEVÍM, jste to právě VY, pro koho je určena naše akční nabídka:
 
Nabízíme bezplatné a nezávazné provedení auditu Vaší firemní dokumentace o BOZP a PO a provedení prověrky BOZP a preventivní požární prohlídky na Vašich pracovištích. 
Po auditu budete vědět, zda plníte svoje zákonné povinnosti. Neváhejte ještě dnes objednat na uvedených kontaktech!

Short contact

address: Částkova 818/76,
           326 00 PLZEŇ

phone: +420 777 669 310

e-mail: info@abepo.cz

Customer-specific solution

Facebook

TOPlist
(od 7.5.2012)