23.03.2013: Konkurenci, která se kvality a odborné úrovně našich služeb nejvíc bojí, poznáte podle toho, že nás usilovně pomlouvá. Než dopřejete sluchu a důvěry úlisnému koledníkovi, neváhejte sami zapátrat, nebo se nás bez okolků zeptat, jak to ve skutečnosti je. Všechna dosavadní tzv. "upozornění" této neseriózní konkurence jsme schopni snadno a zcela prokazatelně a nepochybně uvést na pravou míru. Vsázíme na slušnost, věcnost, serióznost a objektivnost a nebudeme konkurenci oplácet stejnou mincí. Naší prioritou jsou naši klienti a odbornost služeb, které jim poskytujeme. Těmto prioritám se věnujeme na 100% a konkurenčním bojůvkám nehodláme podlehnout. Desítky našich klientů mohou vysokou odbornou úroveň a profesionalitu služeb společnosti ABEPO, s.r.o. potvrdit. Skutečnost, že řada z nich měla příležitost si v minulosti vyzkoušet i různé konkurenční standardy, nebyla spokojena, rozhodla se poskytovatele služeb změnit a nyní jí standardy spol. ABEPO plně vyhovují, mluví za vše. Budete-li kdykoliv na pochybách, čemu věřit, neváhejte se na rovinu zeptat. Důvěra je jedním ze základních pilířů spolupráce. Budujme ji proto společně hned od začátku!

Short contact

address: Částkova 818/76,
           326 00 PLZEŇ

phone: +420 777 669 310

e-mail: info@abepo.cz

Customer-specific solution

Facebook

TOPlist
(od 7.5.2012)