6.2.2013: server Podnikatel.cz: Připravte se na kontroly bezpečnosti práce. Víme, komu hrozí

S kontrolou musí počítat malé a střední podniky. A to především ty nově vzniklé. Systém bezpečnosti práce a ochrany zdraví u nich bývá sledován bezprostředně po zahájení činnosti. Inspektoři se budou zaměřovat na ty obory, kde je možné předpokládat vyšší ohrožení osob. Do těch se řadí například výroba nábytku, výroba potravin a nápojů nebo strojírenství.

Dále si kontroloři dohlédnou na firmy, na které přišly podněty za neplnění povinností vyplývajících ze závazných předpisů pro oblast bezpečnosti práce, a na podniky, u kterých v minulosti došlo ke smrtelným pracovním úrazům nebo úrazům vyžadujících hospitalizaci delší než pět dní.

Státní úřad bezpečnosti práce ale znovu upozorňuje, že cílem kontrol je prevence a případné vyvození tlaku na zaměstnavatele bude pouze následkem nedodržování stanovených bezpečnostních předpisů.

více na http://www.podnikatel.cz/clanky/pripravte-se-na-kontroly-bezpecnosti-prace-vime-komu-hrozi/

 

Short contact

address: Částkova 818/76,
           326 00 PLZEŇ

phone: +420 777 669 310

e-mail: info@abepo.cz

Customer-specific solution

Facebook

TOPlist
(od 7.5.2012)