25.4.2012: Našim klientům zajistíme v případě potřeby veškeré bezpečnostní značky, resp. vypracujeme bezpečnostní pokyny ke strojům a zařízením. A to i pro méně obvyklé případy nebo pro případy, kdy podoba značky není dána právním předpisem (nejčastěji NV 11/2002 Sb.kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů).

Short contact

address: Částkova 818/76,
           326 00 PLZEŇ

phone: +420 777 669 310

e-mail: info@abepo.cz

Customer-specific solution

Facebook

TOPlist
(od 7.5.2012)